OBVEZA INFORMIRANJA

 

Ova obavijest je pripremljena u svrhu obavještavanja o obradi Vaših osobnih podataka, ali i o osiguranju tih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima, koji se odnose na načela obrade i osiguravanja podataka, u tome posebice su oni podaci koji su obrađivani u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 iz 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ukidanjem Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Molimo pročitajte sljedeće informacije

 

Koje podatke obrađujemo?

 • Radi se o osobnim podatcima, odnosno o informacijama na temelju kojih imamo mogućnost identificirati Vas, prikupljaju se kao dio naših komercijalnih aktivnosti, na primjer, ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresa.

 

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka ?

 • Voditelj obrade Vaših podataka je Welmax Premium sa sjedištem
  u Zagrebu (podaci za kontakt – email adresa posao@welmax.hr) i naši pouzdani partneri.

 

U koju svrhu obrađujemo Vaše podatke?

Te podatke obrađujemo:

 • U svrhu provedbe ugovora i u mjeri potrebnoj za pružanje usluga,
 • U statističke svrhe,
 • U svrhu ponude komercijalnih proizvoda,
 • U svrhe izravnog marketinga, obavještavanja o promocijama i najnovijim ponudama,
 • U svrhu provedbe procesa zaposlenja,
 • Vaši podaci će se obrađivati na automatizirani način, uključujući i oblik profiliranja. Automatizirano donošenje odluke provodit će se procjenom čimbenika koji se odnose na profiliranu osobu, uključujući spol, dob, lokaciju, interese, osobne sklonosti, financijske mogućnosti. Posljedica takve obrade bit će prilagodba marketinške ponude, odbijanje zahtjeva za kredit, individualizirani kontakt s klijentom.

 

Koliko dugo ćemo obrađivati Vaše podatke?

 • Vaše podatke ćemo obrađivati sve dok se Vi s time slažete. Maksimalno neophodno razdoblje obrade Vaših podataka je 10 godina, a u svrhu zapošljavanja, godinu dana. U slučaju otkazivanja suglasnosti, podatke bez odgode brišemo, ne kasnije od pet radnih dana od dana obavijesti. Ovo je maksimalno vrijeme koje nam je operativno potrebno za uklanjanje Vaših podataka iz naših resursa.

 

Koja je pravna osnova za obradu Vaših podataka?

 • Svaka obrada Vaših podataka mora se temeljiti na odgovarajućoj pravnoj osnovi, u skladu s važećim zakonom. Pravna osnova obrade Vaših podataka u svrhu pružanja usluga neophodna je za izvršenje ugovora o njihovom pružanju. Obrada Vaših podataka u marketinške i promotivne svrhe, te u analitičke svrhe, odvija se na temelju Vašeg dobrovoljnog pristanka.

 

Kome smijemo prenositi podatke?

 • U skladu s obvezujućim zakonom, Vaše podatke možemo dostaviti subjektima koji ih na naš zahtjev obrađuju, u skladu sa sklopljenim komercijalnim ugovorom, marketinškoj agenciji, podizvođaču naših usluga, djelatnicima voditelja obrade i subjektima, koji imaju pravo zahtijevati podatke na osnovi obvezujućeg prava npr. sudovi ili tijela provedbe zakona (samo u slučaju zahtjeva s odgovarajućom pravnom osnovom). Istovremeno potrebno je napomenuti da Vaši podatci neće biti dostavljeni u treće zemlje tj. izvan teritorija Europske Unije.

 

Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

 • Imate pravo zahtijevati od voditelja obrade osobnih podataka pristup Vašim podacima, ispravljanje ili ažuriranje, brisanje ili ograničavanje njihove uporabe, kao i pravo na prijenos podataka. Možete isto tako povući suglasnost za obradu Vaših podataka u bilo kojem trenutku, podnošenjem prigovora na obradu Vaših podataka od strane voditelja obrade.

 

 • Imate pravo podnijeti prigovor Agencji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martinčeva 14, osobno ili pisanim putem, na faks: 014609099 ili na e-mail: azop@azop.hr

 

 • U isto vrijeme treba napomenuti da u bilo kojem trenutku možete povući suglasnost na obradu osobnih podataka, ako to želite učiniti sada, kliknite OVDJE