Formular otkazivanja suglasnosti

Suglasan sam s obradom gore navedenih podataka koji se nalaze u obrascu od strane [TVRTKA]. sa sjedištem u [ADRESA] prema čl. 6 stav. 1 toč. a) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ukidanjem Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Izražavanje pristanka je dobrovoljno, ali istovremeno je neophodno poslati Vam potvrdu o brisanju Vaših podataka iz našega sustava. Obrada gore navedenih podataka ima jedino svrhu njihovo brisanje iz našega sustava i slanje potvrde o brisanju na e-mail adresu navedenu u gornjem obrascu.

Ne slažem se s obradom osobnih podataka